‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

De zesde staatshervorming

Met de 6de staatshervorming (akkoord van december 2011) werden een aantal onderdelen van ons systeem van sociale zekerheid regionale bevoegdheden.

 • kinderbijslag
 • fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - subsidie aan kinderopvangcentra
 • gezondheidszorg
  • erkenning van professionals uit de gezondheidszorg
  • geestelijke gezondheidszorg
  • ziekenhuisbeleid
  • ouderenzorg en langdurige verzorging
  • preventiebeleid (roken, drugverslaving, acties rond het milieu, voedings- en gezondheidsplan)
  • organisatie van de eerstelijnszorg (geïntegreerde diensten, thuishulp, verenigingen van huisartsen, subsidies, provinciale medische commissies, palliatieve netwerken)
  • voorwaarden voor het opleggen van quota aan beroepen uit de gezondheidszorg
  • toekenning van hulp aan ouderen
 • tewerkstelling
 • activeren van de werkloosheidsuitkering
 • controleren en sanctioneren van werkzoekenden
 • dienstencheques
 • plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
 • betaald educatief verlof
 • outplacement
 • industriële stages
 • startbaanovereenkomsten
 • gesubsidieerde contractuelen

In totaal gaat het om bevoegdheden goed voor een bedrag van zo’n 12 miljard euro.