‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Het sociaal pact

Het Sociaal Pact waarover heimelijk onderhandeld werd tijdens de bezetting, leidde tot de besluitwet van 28 december 1944 die aanleiding gaf tot ons huidige sociale zekerheidssysteem.

Het basisprincipe van het systeem is dat van een verzekering: de ‘premie’ is de bijdrage die wordt afgehouden van je salaris. Het is een solidair systeem: de hoge lonen betalen meer bijdragen. Wanneer je er nood aan hebt, bijvoorbeeld als je ziek wordt, keert de ‘verzekering’ je een bedrag uit of moet je bijvoorbeeld niet zelf volledig opdraaien voor de dokterskosten.

Stelselmatig werd dit systeem uitgebreid om iedereen te beschermen en dit in alle levensfases. Met andere woorden: vanaf de dag van je geboorte tot op het sterfbed.

Meer info over de kenmerken van de sociale zekerheid