‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

SZ in kerncijfers

Hier vind je de voornaamste cijfergegevens in verband met onze sociale zekerheid.

In 2013 waren er 3,5 miljoen werknemers (privé- en openbare sector) aan de sociale zekerheid onderworpen.

In 2014 waren de inkomsten en uitgaven in de sociale zekerheid goed voor 68,7 miljard euro.

Verdeling budget sociale zekerheid