‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Sociale zekerheid in gevaar

Meer en meer wordt er naar de sociale zekerheid als kostenpost gekeken wanneer de overheid wil besparen. Door de jaren heen heeft de overheid ook haar rechtstreeks aandeel in de financiering van de sociale zekerheid verminderd. Daarnaast werden ook bepaalde budgetten ingeperkt, voornamelijk in de gezondheidszorg, de belangrijkste tak van de sociale zekerheid.

Het resultaat? De vervangingsinkomens vervangen een steeds kleiner aandeel van het inkomen dat ze geacht worden te vervangen. Deze verhouding heet het vervangingspercentage.

De situatie is wat verbeterd met ingrepen die de band tussen de sociale uitkeringen en de levensduurte gedeeltelijk herstellen. Maar maatregelen zoals de snellere afname van de uitkeringen, beperkingen in de tijd en de indexsprong, hebben de situatie van mensen die aangewezen zijn op een uitkering, er alleen maar slechter op gemaakt.

 

 

In België ligt de armoededrempel voor een alleenstaande op 1.085 euro per maand. 15,5% van de Belgen leeft onder deze drempel. Zonder de sociale zekerheid zou dat 27,5% zijn!

Steeds vaker betekent aangewezen zijn op een vervangingsinkomen dat je in de armoede terechtkomt, wat regelrecht ingaat tegen de principes van een sociale zekerheid.

In de interfederale armoedebarometer zien we dat de gemiddelde werkloosheidsuitkering van een alleenstaande goed is voor 88% van het bedrag dat overeenstemt om de armoededrempel te halen. Wat dus ruimschoots onvoldoende is.

 

Lees meer over het armoederisico!