‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Risico's van de privatisering

Het budget dat rondgaat in de sociale zekerheid, wekt de belangstelling van de privésector. Bepaalde sectoren, zoals gezondheid of pensioen, zijn bijzonder aantrekkelijk en zijn al deels geprivatiseerd.

Zo is de privésector op het gebied van gezondheid van dichtbij betrokken bij de opvang van bejaarden door de uitbating van rusthuizen, maar die bovendien door de openbare sector gesubsidieerd worden.

De aanvullende pensioenen worden al aangewend in de verzekeringssector die ze nog verder zou willen ontwikkelen, wat nadelig is voor het wettelijk pensioen dat nu al een minimum bedrag is.

Het is niet ondenkbaar dat er steeds minder sprake zal zijn van solidariteit en dat de diensten die gericht zijn op het maken van winst, enkel en alleen nog voor de rijksten toegankelijk zullen zijn.

Zoals in de Verenigde Staten, waar gezondheidszorg en pensioen grotendeels geprivatiseerd zijn, en waar miljoenen mensen zich geen ziekteverzekering kunnen veroorloven.

Werknemers van wie het pensioen afhangt van een bedrijfsfonds, komen na faillissement of bij een frauduleus faillissement van dat fonds, vaak zonder pensioen te zitten. Pensioenfondsen worden in de meeste gevallen opgericht met een winstoogmerk, maar steeds vaker moeten we vaststellen dat die fondsen op een wel erg risicovolle manier omgaan met het geld van de werknemers. Als er dan iets fout loopt (bijv. een beurscrash), dan zijn die mensen wel hun pensioen kwijt

Maar ook op vlak van de ziekteverzekering zijn er dezelfde risico’s.