‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Te beperkte financiering

De financiering van de sociale zekerheid is in hoofdzaak gebaseerd op de bijdragen die afgehouden worden van het loon, terwijl de sociale zekerheid veel meer betekent dan alleen maar vervangingsinkomens voor de loontrekkenden. Denk maar aan tijdskrediet of gezondheidszorg. Het feit dat werkgevers steeds minder moeten bijdragen, drukt natuurlijk ook zwaar op het budget van de sociale zekerheid.

Het is dan ook logisch dat de sociale zekerheid vaak kampt met tekorten, ondanks de alternatieve financiering waarbij een deel van de inkomsten uit btw naar de sociale zekerheid wordt overgemaakt. Bovendien maakt deze manier van financieren de sociale zekerheid in grote mate afhankelijk van de economische conjunctuur. Tijdens crisisperiodes zijn er minder inkomsten door een stijging van de werkloosheid maar ook meer uitgaven, omwille van dezelfde reden.

De financieringsbasis van de sociale zekerheid moet dus uitgebreid worden. Er moeten andere inkomstenbronnen gezocht worden dan alleen de inkomens uit arbeid.

De invoering van een ‘algemene sociale zekerheidsbijdrage’ is een waardevolle optie. Deze algemene bijdrage zou niet alleen gelden op het inkomen uit arbeid, maar ook op inkomsten uit kapitaal, de winst van bedrijven, inkomsten uit onroerende goederen en vermogen. Deze bijdrage zou oplopend zijn (met een vrijstelling voor lage inkomens en vervanginkomens) zodat werknemers niet meer betalen dan ze momenteel al doen.

 

Meer info over de financiering van de sociale zekerheid