‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Voor wat hoort wat

De sociale zekerheid is niet alleen goed voor de werknemers. De werkgevers betalen bijdragen, in feite een soort uitgesteld loon voor wanneer jij het als werknemer nodig zou hebben, maar zij maken ook vaak gebruik van aan het geld van de sociale zekerheid.

In 2013 werd 5,1 miljard uitgekeerd aan de werkgevers in de vorm van verlagingen van hun sociale zekerheidsbijdragen. Zo werd de sociale zekerheid gebruikt om het tewerkstellingsbeleid te financieren en dat ligt ver van het oorspronkelijke doel, nl. sociale bescherming.

Is dat doeltreffend? Creëren werkgevers jobs met het uitgespaarde geld? Dat zou het geval zijn als die korting op de bijdragen, overheidssteun dus, gepaard zou gaan met tewerkstellingsvoorwaarden.

Wat dus absoluut niet het geval is, want de regering Michel heeft geweigerd om daar echte voorwaarden aan te koppelen. Bijgevolg, is dit niet doeltreffend.

We stellen vast dat de steun aan de werkgevers en de verhoging van de dividenden, de winstuitkeringen voor aandeelhouders, opvallend gelijk evolueren. In een periode van 17 jaar (tussen 1996 en 2013), stegen de dividenden met niet minder dan 14 miljard en de subsidies aan bedrijven met 9,5 miljard.

Dat is dan nog zonder rekening te houden met de fiscale voordelen die er voor de bedrijven zijn. De zowat 12 miljard steun aan bedrijven (korting op de bijdragen + fiscale voordelen) vertegenwoordigt exact wat de bedrijven betalen aan vennootschapsbelastingen. Ja, bedrijven ontvangen dus evenveel steun als ze belastingen betalen.