‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Drie Stelsels

De sociale zekerheid huisvest drie stelsels.

Het stelsel van

Waarom deze drie systemen? Dat is historisch zo gegroeid. Maar de voornaamste reden is dat werknemers in een contractuele relatie staan ten opzichte van hun privéwerkgevers terwijl zelfstandigen hun eigen baas zijn.

De stelsels van de loontrekkenden en de zelfstandigen lijken op elkaar, maar toch bestaan er grote verschillen, zeker wat financiering betreft.

Voor de ambtenaren, die als werkgever de overheid hebben, bestaat een afzonderlijk systeem.

Een werknemer die voor een overheidsinstelling werkt, is echter niet automatisch een ambtenaar. Steeds meer werknemers in de openbare sector zijn contractuelen. Zij vallen onder de privésector.

Het overzicht van de sociale zekerheid op deze site heeft enkel betrekking op het stelsel van de loontrekkenden.