‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Een sociale, solidaire, collectieve en verplichte verzekering

  • De sociale zekerheid is een sociale verzekering die is ontstaan uit een akkoord tussen werknemers en werkgevers om zich te verzekeren tegen de vele risico's van het (beroeps)leven.
  • Het is een solidaire verzekering omdat ze gebaseerd is op bijdragen die in een gemeenschappelijke pot worden gestort en verdeeld worden in functie van reële behoeften.
  • Het is een collectieve verzekering die bestemd is om het collectieve risico van de werknemers te dekken.
  • Het is een verplichte verzekering met inhoudingen die gebeuren op het loon van elke werknemer.

Meer weten