‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Iedereen gelijk?

De sociale zekerheid is federaal: de sociale zekerheid en sociale bescherming is voor iedereen hetzelfde, ongeacht de regio waar je woont.

Maar dit is niet meer helemaal correct. De 6de staatshervorming (akkoord van december 2011) heeft het federale karakter van de sociale zekerheid afgezwakt door twee sectoren over te dragen naar de regio’s: de kinderbijslag en een gedeelte van de gezondheidssector.

Het is voortaan dus mogelijk dat werknemers die in hetzelfde bedrijf werken (bijvoorbeeld in Brussel) andere rechten en uitkeringen hebben  naargelang ze in Vlaanderen, Brussel of Wallonië wonen.

Toch blijft de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte federaal. Ze vormt dan ook één van de hoekstenen van onze samenleving.