‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Ik heb een arbeidsongeval gehad!

Ik ben ziek geworden door mijn werk...

De sociale zekerheid komt tussen.

Een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar het werk is snel gebeurd. Of ik nu tijdelijk arbeidsongeschikt ben, moet herstellen of revalideren, of zelfs permanent arbeidsongeschikt ben: de sociale zekerheid laat me niet zonder inkomen zitten. Het Fonds voor Arbeidsongevallen betaalt mijn gezondheidszorg en geeft me zolang als nodig een vervangingsinkomen.

Chemische stoffen, lawaai, trillingen, of telkens weer dezelfde bewegingen moeten maken, kunnen beroepsziektes veroorzaken. Ook hier komt de sociale zekerheid tussenbeide via het Fonds voor Beroepsziekten.