‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Arbeidsongevallen

In België vonden in 2013 zo’n 126.000 ongevallen plaats op de werkvloer en ongeveer 24.000 op weg naar of van het werk. 72 van deze ongevallen kenden een dodelijke afloop, maar in de meeste gevallen leidt het ongeval gelukkig slechts tot een tijdelijke ongeschiktheid.

De sociale zekerheid komt tussenbeide via het Fonds voor Arbeidsongevallen. Dit verloopt via de wettelijke verzekeraars, de slachtoffers in geval van permanente ongeschiktheid of de rechthebbenden in geval van overlijden van de werknemer. Het Fonds komt ook tussenbeide om aan werknemers een inkomen te verzekeren en om gezondheidszorgen terug te betalen bij tijdelijke ongeschiktheid.