‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Asbestfonds

Het Fonds voor Beroepsziekten vergoedt werknemers die het slachtoffer zijn geworden van een beroepsziekte, maar niet hun naasten.

In 2007 werd het Asbestfonds opgericht omdat er werd vastgesteld dat niet enkel de werknemers ziek konden worden door de blootstelling aan asbest, maar ook hun naasten en diegenen die in de nabijheid van zo’n bedrijf wonen.

Het Asbestfonds staat in voor de vergoeding van slachtoffers van bepaalde ziekten veroorzaakt door asbest.