‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Beroepsziekten

Bepaalde beroepen stellen de werknemers bloot aan specifieke risico's die ziektes of aandoeningen kunnen veroorzaken (zoals spier- en skeletaandoeningen) en dus een tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid tot gevolg kunnen hebben. In deze gevallen komt het Fonds voor Beroepsziekten tussen.

Er bestaat een dubbel systeem.

  • Automatische erkenning van het verband tussen de ziektes en de beroepen (bijvoorbeeld de longziekte silicose bij mijnwerkers) zonder het bewijs ervan te moeten leveren. Deze ziektes en beroepen zijn opgenomen in een lijst.
  • Erkenning wanneer bewijs wordt geleverd dat het uitoefenen van het beroep de oorzaak is van de ziekte. Dit zogenaamd ‘open’ systeem laat de deur openstaan voor alle aanvragen mits het bewijs geleverd wordt. Deze erkenning is echter maar moeilijk te verkrijgen.

Op 1 januari 2017 zullen het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten fuseren.