‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Jongerenvakantie, seniorenvakantie en Europese vakantie

Als je geen volledig jaar gewerkt hebt, bestaan er verschillende regelingen waardoor je toch kan genieten van 20 betaalde vakantiedagen of waardoor je jouw vakantie kan optrekken naar 20 dagen.

Er is de ‘jongerenvakantie’ voor jongeren onder de 25 die in hun eerste job zitten en de ‘seniorenvakantie’ voor werknemers van 50 jaar en ouder die geen volledig jaar gewerkt hebben. In beide regelingen betaalt de werkloosheid het vakantiegeld op basis van een dagforfait.

Er is ook de ‘Europese vakantie’, die werknemers in staat stelt om betaalde vakantie te nemen vanaf het eerste jaar dat ze werken, of om een onvolledig recht op een volle vakantieperiode toch aan te vullen tot 20 dagen.

We spreken van ‘Europese vakantie’ omdat een Europese richtlijn aan elke werknemer een recht op 4 weken vakantie toekent. De Europese vakantie wordt betaald door je werkgever (voor bedienden) of door je vakantiekas (voor arbeiders) maar het vakantiegeld is slechts een voorschot dat wordt afgetrokken van je dubbel vakantiegeld dat je het volgende jaar zal ontvangen.