‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Uitbetaling van betaalde vakantie

De statuten van arbeiders en bedienden zijn nog niet volledig geharmoniseerd en er bestaan verschillende systemen als het op de uitbetaling van je vakantiedagen aankomt.

  • Arbeiders

De betaalde vakantie van arbeiders wordt gefinancierd met bijdragen van de werkgevers. Deze worden uitgekeerd aan een sectorkas of meer algemeen aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Op hun beurt betalen zij het enkel en dubbel vakantiegeld in één keer uit aan de arbeiders in de periode mei-juni.

Voor alle vakantiekassen samen betaalde de RJV in 2013 vakantiegeld aan 1.667.952 arbeiders voor een totaal bruto bedrag van 4,8 miljard euro.

  • Bedienden

De werkgever betaalt rechtstreeks het enkel vakantiegeld (maandloon) en het dubbele vakantiegeld. Dit laatste wordt betaald op het moment waarop de vakantie wordt opgenomen en meestal in juni.