‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Gezondheidszorg

Als ik ziek ben...

krijg ik een terugbetaling en/of vergoeding.

De sociale zekerheid verlicht mijn gezondheidsfactuur. De ziekteverzekering betaalt het grootste gedeelte van mijn medische kosten terug.

Kan ik niet werken omdat ik ziek ben, dan ontvang ik in eerste instantie mijn gewaarborgd inkomen van mijn werkgever. Als ik langer ziek blijf, betaalt de sociale zekerheid mij via de ziekenfondsen een vervangingsinkomen.

Wanneer ik zwanger ben en ik  moet stoppen met werken omdat mijn werk mijn baby in gevaar brengt en mijn werkgever kan me geen andere functie aanbieden, dan komt de sociale zekerheid tussenbeide. Ik heb ook recht op betaald moederschapsverlof.      

 

Wat gebeurt er als ik ziek word of wanneer ik moet stoppen met werken omdat ik zwanger ben? Het RIZIV betaalt het grootste gedeelte van mijn gezondheidskosten terug en geeft me een vergoeding als ik niet meer kan werken.

Het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering is de tak van de sociale zekerheid die instaat voor de gezondheidszorg.

De gezondheidszorg maakt het gros uit van de uitgaven van de sociale zekerheid: 29,4 miljard euro in 2014 waarvan 22,8 miljard euro voor de gezondheidszorg en 6,6 miljard euro in arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsvergoedingen.

De ziekenfondsen treden op als tussenpersoon tussen het RIZIV en de burgers, en dat tegen een bescheiden bijdrage. Er bestaat ook een openbare instantie, de HZIV, de hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Meer info over het budget van de ziekteverzekering en de vergoedingen op de website van het RIZIV