‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Als ik ziek ben...

Wat gebeurt er als ik ziek ben?

 • De ziekteverzekering geeft me het grootste deel terug van wat ik betaal aan mijn arts of van de verzorging die ik in het ziekenhuis gekregen heb. Ik betaal enkel het ‘niet-terugbetaalbare gedeelte’, het ‘remgeld’. Voor een bezoek bij een geconventioneerde huisarts (een huisarts die de afspraken met de ziekenfondsen volgt en de officiële tarieven aanrekent), betaal ik na tussenkomst van het ziekenfonds slechts 6 euro op 24,48 euro ereloon.
 • Ik betaal slechts 1 euro bij de huisarts omdat ik een laag inkomen heb. Dit systeem heet de derde betaler.
 • De ziekteverzekering betaalt het grootste gedeelte van mijn medische kosten terug:
  • geneesmiddelen
  • fysiotherapie, verpleegzorg en thuisverpleging
  • tandverzorging
  • bevallingen
  • protheses, rolstoelen, verbanden en implantaten
  • ...
 • Als ik ziek ben en niet kan werken ontvang ik na de periode waarin mijn inkomen gewaarborgd is en betaald wordt door mijn werkgever, een vergoeding van 60% van mijn begrensd brutoloon, betaald door het RIZIV.
 • Als ik langer dan een jaar ziek ben, ontvang ik van het ziekenfonds (dat voor het RIZIV betaalt) een vergoeding gelijk aan 65% van mijn begrensd brutoloon als ik minstens één persoon ten laste heb (55% als ik alleenstaande ben, 40% als ik samenwoon).
 • Als mijn ziekte me helaas verplicht om frequent bij een arts of in een ziekenhuis langs te gaan en veel geneesmiddelen te nemen, zullen mijn uitgaven dankzij de maximumfactuur integraal terugbetaald worden als ik een bepaald bedrag overschrijd per jaar (dit verschilt volgens inkomen).
  Als ik bijvoorbeeld 25.000 euro per jaar verdien, zal ik niets betalen boven de 650 euro aan gezondheidsuitgaven (remgeld op erelonen, ziekenhuisopname en geneesmiddelen)

Meer info:

Website RIZIV

Website Socialistische Mutualiteiten