‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Als ik zwanger ben...

 

Wat betekent de sociale zekerheid voor mij als ik zwanger ben?

Toekomstige mama’s zijn soms verplicht te stoppen met werken voor het begin van het moederschapsverlof waarop ze recht hebben. En na het moederschapsverlof hebben moeders recht op zwangerschapsrust. Het is telkens het RIZIV dat een vergoeding betaalt, zowel tijdens de duur van het zwangerschapsverlof als tijdens het moederschapsverlof voor en na de geboorte.

  • Stoppen met werken

Bepaalde taken kunnen gevaarlijk zijn voor de foetus. De werkgever van de toekomstige moeder moet dan een taak voorzien die niet gevaarlijk is voor de ontwikkeling van de baby.

Indien dat onmogelijk is, moet de toekomstige moeder 'verwijderd' worden van haar werkpost. Ze heeft dan recht op een vergoeding die gelijk is aan de ziektevergoeding.

Het RIZIV zal een vergoeding betalen van 78% van haar bruto (begrensd) dagloon vanaf de 1ste dag van de stopzetting van het werk tot de 6de week die voorafgaat aan de uitgerekende datum van de bevalling. Van deze vergoeding moet wel nog een voorheffing van 11% afgehouden worden.

  • Moederschapsverlof

De toekomstige moeder heeft recht op prenataal moederschapsverlof van 6 weken dat zij mag opnemen op het volgens haar meest geschikte moment. Ze is wel verplicht om minstens een week voor de voorziene datum van de bevalling dit verlof op te nemen.

Na de bevalling heeft de mama recht op 9 weken bevallingsrust waaraan nog de weken prenataal verlof worden toegevoegd indien ze die niet had opgenomen.

Gedurende de 30 eerste dagen van het moederschapsverlof zal de werkneemster een vergoeding krijgen van 82% van haar brutoloon. Dat gaat daarna over op 75% van het begrensd brutoloon.

Indien de moeder werkloos is, krijgt zij haar werkloosheidsvergoeding plus een aanvulling van 19,5% van het begrensd brutoloon gedurende 31 dagen. Daarna wordt die teruggebracht naar 15%.

Meer info over moederschap op de website van het RIZIV.