‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Kinderbijslag

Ik heb een kind. Dat kost geld.

De kinderbijslag helpt me de eindjes aan elkaar te knopen.

Een kind opvoeden en laten verder studeren kost veel. Het kleine duwtje in de rug dat de kinderbijslag geeft, is meer dan welkom.

Kinderbijslag is een recht van het kind. Alle kinderen hebben recht op een geboortepremie en een maandelijkse kinderbijslag.

De kinderbijslag stijgt in functie van het aantal kinderen in het gezin en dat tot het derde kind.

Naargelang de leeftijd van het kind, een eventuele handicap of de sociale of familiale omstandigheden kunnen er nog extra’s bijkomen.

Nu de kinderbijslag via de 6de staatshervorming een bevoegdheid is geworden van de regio’s, zal dit systeem kunnen veranderen naargelang de regio.