‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Pensioen

Ik heb twee derden van mijn leven gewerkt. Nu mag ik uitblazen.

De sociale zekerheid zorgt voor een pensioen.

Na een leven lang werken, mag iedereen uitblazen. De sociale zekerheid zorgt voor een wettelijk pensioen, voor de rest van je leven. Maar het gaat wel om een bescheiden bedrag. De pensioenen zijn te laag, zeker in vergelijking met het laatste salaris. De vergrijzing van de bevolking doet sommigen beweren en anderen geloven dat de pensioenen in de toekomst niet meer betaalbaar zullen zijn als we de loopbanen niet verlengen. Er worden hervormingen aangekondigd waar vooral de verzekeringssector wel bij varen, ten nadele van het wettelijk pensioen. Er staat veel op het spel.