‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Alternatieven

De focus moet verlegd worden van het (willen) verlagen van de pensioenuitgaven naar het verhogen van het volledige budget en de sociale bescherming van de mensen. Dat is noodzakelijk.

Want:

 • de Belgische pensioenen behoren tot de laagste van Europa
 • het risico op armoede onder gepensioneerden is hoger dan in onze buurlanden: 1 op 5 gepensioneerden leeft onder de armoededrempel

(rapport van het studiecomité over veroudering)

Het gemiddelde pensioen van de werknemers is slechts 840 euro. Voor mannen is dat 950 euro, voor vrouwen 710 euro. Een waardig en leefbaar pensioen zou toch minstens het niveau van het minimumloon moeten halen, namelijk 1.500 euro. (Telkens bruto/maand).

Loopbanen van 45 jaar zijn onrealistisch

Het is frappant te moeten vaststellen dat heel wat werknemers niet aan een loopbaan van 45 jaar geraken. Ook niet wanneer de gelijkgestelde periodes (periodes zoals moederschapsrust, ouderschapsverlof, zorgverlof, ziekte, werkloosheid, loopbaanonderbreking/tijdskrediet met motief...) meegeteld worden. En het zijn voornamelijk vrouwen die niet een aan volledige loopbaan komen.

 

Alternatieven bestaan

Om het budget van onze sociale zekerheid te vergroten, zijn nog andere pistes mogelijk.

 • Jobs creëren
  • via een relancebeleid en investeringen in de lokale economie en in strategische sectoren;
  • door bijdragenverminderingen en fiscale voordelen voor bedrijven te koppelen aan de creatie van jobs;
  • door de reserves van de 2de pijler aan te wenden om lokale tewerkstelling te creëren;
  • via een collectieve arbeidsduurvermindering met compenserende aanwervingen en loonbehoud;
  • ...
 • Een loonsverhoging waardoor de inkomsten uit de sociale bijdragen op de hoogste lonen ook zouden verhogen.
 • Een ander fiscaal beleid
  • de fiscale aftrek van de derde pensioenpijler (aanvullend pensioen dat je zelf individueel spaart) beperkter toepassen tot een volledige afbouw om tegelijkertijd het wettelijk pensioen te verbeteren (wat voordeliger uitkomt voor de mensen);
  • een grotere bijdrage van inkomens die niet uit werk afkomstig zijn (18% van de netto dividenden = 1% van het bbp): belasting aan 25% op alle inkomsten uit kapitaal (meerwaarden, roerende inkomsten) = inkomsten van 4 miljard euro;
  • fraude doeltreffend bestrijden

De overheid loopt als gevolg van fraude jaarlijks zo’n 20 miljard euro mis aan inkomsten (departement Toegepaste Wetenschappen ULB- Dulbea)

 

Het ABVV wil:

 • de wettelijke pensioenen met 25% verhogen, dit betekent een stijging met 205 euro bruto per maand voor een gemiddeld pensioen
 • de volledige en automatische koppeling van pensioenen aan de welvaart zodat pensioenen de werkelijke evolutie van de lonen volgen en gepensioneerden hun koopkracht behouden
 • de laagste en oudste pensioenen optrekken
 • een gemiddeld pensioen gelijk aan het minimumloon

Deze voorstellen zouden jaarlijks 3,5 miljard euro kosten. Een keuze voor onze samenleving want investeren in sociale bescherming verbetert de levens van burgers. Een beredeneerde keuze om de nationale rijkdom rechtvaardig te herverdelen. Een keuze voor sociale bescherming in onze sociale welvaartsstaat.