‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Betaalbare pensioenen

Omdat de bevolking veroudert, neemt het aantal gepensioneerden toe in verhouding met de mensen die bijdragen voor de pensioenen. Op termijn zouden hierdoor de pensioenen ‘onbetaalbaar’ worden.

 

Dat is niet juist!

 

Door de veroudering van de bevolking stijgen inderdaad pensioenuitgaven. Maar die veroudering, een gevolg van de naoorlogse babyboom, is tijdelijk. Vanaf 2040 zullen de pensioenuitgaven opnieuw verminderen (van 14,9% naar 14,7% van het bnp, zie Onze productiviteit ligt hoog).

 

Als de rijkdom die in ons land geproduceerd wordt elk jaar stijgt en het aandeel van de pensioenuitgaven vanaf 2040 daalt, dan zal in 2060 het te verdelen deel buiten de pensioenen om verdubbeld zijn. Met andere woorden, de beschikbare marge is dan verdubbeld. De kost van de vergrijzing kan gemakkelijk gedragen worden door de overheid. Er is gewoon een sociale politieke beslissing nodig in functie van een rechtvaardige verdeling van de rijkdom!