‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Een politieke visie

Verplicht langer werken is geen goed idee want we leven niet altijd in goede gezondheid, we leven niet allemaal even lang, het verkleint de jobkansen voor jongeren en het leidt ook tot meer oudere werklozen en invaliden.

 

Het optrekken van de pensioenleeftijd is een politieke beslissing die genomen werd door regeringspartijen met een neoliberale visie. Die verhoging stond nochtans niet in de verkiezingsprogramma’s van die partijen (verkiezingen 2014), wat op zich kiezersbedrog is.

 

Daarnaast is het zo dat de verhoging van de pensioenleeftijd ook gevolgen kan hebben voor de lonen. Zijn er veel mensen op zoek naar werk, dan liggen de lonen doorgaans lager. Is er weinig werkloosheid, dan zullen de lonen weer in stijgende lijn gaan. Wanneer meer mensen langer aan het werk worden gehouden door de pensioenleeftijd op te trekken, dan blijven er ook meer mensen wachten op een job, waardoor lonen laag kunnen worden gehouden.

 

Diezelfde regeringspartijen willen de pensioenuitgaven van de sociale zekerheid terugdringen. Maar de pensioenleeftijd optrekken geeft geen enkele garantie dat de pensioenuitgaven zullen afnemen!

 

Om de pensioenuitgaven te doen dalen, wil men ook besparen op de gelijkgestelde periodes, de periodes waarin een werknemer niet werkte (periodes zoals moederschapsrust, ouderschapsverlof, zorgverlof, ziekte, werkloosheid, loopbaanonderbreking/tijdskrediet met motief,…) die wel meetellen in de pensioenberekening. Ze willen dat deze niet-gewerkte periodes niet meer (volledig) worden gelijkgesteld bij de berekening van het pensioen om zo de pensioenuitgaven te drukken. Ze gaan gemakkelijk voorbij aan het feit dat dit een enorme negatieve impact heeft op het inkomen van die mensen en dat ze dus iedereen straffen die (noodgedwongen) zijn of haar loopbaan heeft moeten onderbreken (zie Gelijkgestelde periodes).

 

Het optrekken van de pensioenleeftijd is dus een sterk politiek gekleurde maatregel. De pensioenen zijn en blijven trouwens betaalbaar (zie Onze productiviteit ligt hoog en Betaalbare pensioenen).