‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Gelijkgestelde periodes

Tellen alleen gewerkte periodes mee bij de berekening van je pensioenbedrag?

Neen.

 

Er wordt ook rekening gehouden met periodes waarin je niet werkte. Het gaat om periodes zoals moederschapsrust, ouderschapsverlof, zorgverlof, ziekte, werkloosheid, loopbaanonderbreking/tijdskrediet met motief... Deze periodes tellen wel mee en worden in je pensioenberekening aanzien als gewerkte periodes. Vandaar de benaming ‘gelijkgestelde periodes’.

 

Sommige menen dat het pensioen enkel berekend zou mogen worden op basis van de daadwerkelijk gewerkte periodes, omdat je in de gelijkgestelde periodes al een uitkering ontvangen hebt. Dit zou iedereen onterecht straffen met een lager pensioen die ooit zijn/haar loopbaan (noodgedwongen) onderbrak. Het is alsof het bij een privéverzekering niet meer mogelijk zou zijn te genieten van de brandverzekering omdat men al een verzekering heeft genoten voor schade die door een storm werd veroorzaakt.

 

Je mag ook niet vergeten dat de berekeningsvoorwaarden in België al zeer streng zijn met een berekening die gebaseerd is op een loopbaan van 45 jaar. In geen enkel ander Europees land ligt de lat zo hoog. Vandaag duurt een gemiddelde loopbaan bij vrouwen 35 jaar en bij mannen 42 jaar. Geen rekening houden met de gelijkgestelde periodes zou de pensioenen drastisch naar beneden halen en de armoede bij gepensioneerden fors doen toenemen.

 

Feit: loopbanen van 45 jaar zijn onrealistisch

 

Het is frappant te moeten vaststellen dat heel wat werknemers niet aan een loopbaan van 45 jaar geraken. Ook niet wanneer de gelijkgestelde periodes meegeteld worden.

 

  • 75% van de vrouwen die in 2014 met pensioen gingen, heeft geen volledige loopbaan van 45 jaar
  • amper 50% van de mannen die in 2014 met pensioen gingen, heeft een volledige loopbaan van 45 jaar
(berekeningen Rijksdienst voor Pensioenen)

 

Een beperking van de gelijkgestelde periodes zou een enorme impact hebben op het pensioen van vrouwen en mannen.

 

Maar liefst de helft van de loopbaan van arbeidsters bestaat uit gelijkgestelde periodes. En gelijkgestelde periodes zijn goed voor een kwart van de loopbaan van vrouwelijke bedienden.

Aandeel gelijkgestelde periodes in loopbaan

  Arbeiders Bedienden
Mannen 38,66% 14,62%
Vrouwen 53,4% 24,54%
Cijfers: Rijksdienst voor Pensioenen

 

Vooral bij de werknemers met lage lonen is het aandeel gelijkgestelde periodes hoog. Zij hebben sowieso al een lager pensioen. De gelijkgestelde periodes beperken, is voor hen dramatisch.

 

Van alle gelijkgestelde periodes komen werkloosheid en tijdskrediet/loopbaanonderbreking het meest voor. En dat zijn net de periodes die men zou willen beperken.

Aandeel werkloosheid en tijdskrediet/loopbaanonderbreking in gelijkgestelde periodes

  Werkloosheid Tijdskrediet/loopbaanonderbreking
Mannen 45% 2%
Vrouwen 60% 10%
Cijfers:Rijksdienst voor Pensioenen