‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Het puntensysteem

Naast het optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 jaar is de regering-Michel ook voorstander van een hervorming van het wettelijk pensioen naar een puntensysteem. Ze baseert zich hiervoor op het rapport van de ‘Expertencommissie’ .

 

In dit systeem zou je een punt ontvangen per jaar waarin je een gemiddeld inkomen hebt. Indien je minder verdient dan het gemiddelde inkomen, ontvangt je minder dan één punt. Als je meer verdient, zou je meer dan één punt krijgen.

 

Alles moet nog concreet uitgewerkt worden, maar men zou het systeem automatisch aanpassen wanneer de economie of de staatskas het moeilijk heeft of wanneer mensen langer zouden leven. In die gevallen zou het bedrag van het pensioen automatisch verlaagd worden of zou de pensioenleeftijd verhoogd worden (in lijn met de hogere levensverwachting), zonder dat je daar als werknemer iets aan kan doen.

 

Je zou op elk moment in je loopbaan je puntenaantal kennen en dus kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een jaar eerder, maar het bedrag van je pensioen zou je slechts enkele jaren voor je pensionering te weten komen... Pikant detail: bij hetzelfde loon en dezelfde loopbaan zou het pensioen verschillend kunnen zijn naargelang het moment (en de economische conjunctuur) waarop het wordt opgenomen.