‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Langer werken?

 

We leven langer en sommigen zijn ervan overtuigd dat we dan automatisch ook maar langer moeten werken.

Die redenering klopt echter niet. Daar zijn vier goede redenen voor.

 

1. We leven niet altijd in goede gezondheid

We leven wel langer, maar niet altijd in goede gezondheid. In 2013 was de levensverwachting in goede gezondheid 63,7 jaar voor vrouwen en 64 jaar voor mannen.

Op hogere leeftijd en dus in slechte gezondheid werken, is niet realistisch.

 

Op de vraag: "Denkt u uw huidige job ook op de leeftijd van 60 jaar te kunnen uitvoeren?" antwoordt de meerderheid van de werknemers negatief.

 

Waarom kunnen werknemers hun job niet volhouden tot 60 jaar? Omdat de arbeidsomstandigheden dit niet toelaten.

 

2. We leven niet allemaal even lang

De levensverwachting hangt onder meer af van het opleidingsniveau, de leefomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden, het geslacht... Vooral de situatie van vrouwen is schrijnend.

 

Zo ligt bijvoorbeeld de levensverwachting in goede gezondheid voor vrouwen van 50 jaar meer dan tien jaar hoger bij vrouwen die een diploma hoger onderwijs hebben in vergelijking met vrouwen die enkel lager onderwijs volgden. (Bron: HIS 2001 en follow-up sterfelijkheid tot 2010).

 

3. Veel werknemers onder 65 jaar zoeken werk

Veel werknemers ondervinden problemen in hun zoektocht naar werk. De loopbanen verlengen van diegenen die al een job hebben, verkleint bijgevolg de jobkansen van jongeren.

 

4. Meer oudere werklozen en invaliden

De voorwaarden voor vervoegd pensioen en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) verstrengen, doet het aantal oudere werklozen en mindervaliden of zieken stijgen. De kosten hiervan zijn ten laste van de gemeenschap en die zullen dus alsmaar toenemen.   

Minder SWT - vervoegd pensioen Meer werklozen - invaliden

SWT'ers: -20.000

Werklozen: + 130.000

Vervroegd pensioen: -80.000

Invaliden/zieken: + 92.700

Totaal:  -100.000 Totaal: +222.700

(voorspellingen RIZIV/BFP op 10 jaar)