‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Mijn pensioen

De sociale zekerheid garandeert elke werknemer een pensioen. Een pensioen waarvoor je tijdens je hele loopbaan hebt bijgedragen door elke maand een stukje van je loon af te staan. Je pensioen wordt berekend op basis van:

  • het loon dat je gedurende heel je loopbaan hebt verdiend
  • je gezinssituatie
  • je loopbaan

 

Er bestaat natuurlijk een minimumpensioen voor wie een laag loon had. Dat bedraagt 1.146 euro bruto als je 45 jaar gewerkt hebt. Er bestaat ook een soort van maximum: voor de werknemers die gedurende hun hele loopbaan een hoog loon hadden, is het wettelijk pensioen begrensd op 2.180 euro bruto.

 

Deze bedragen gelden voor een volledige professionele loopbaan van 45 jaar. De bedragen dalen als je geen 45 jaar hebt gewerkt. Bepaalde periodes waarin je niet werkt, worden gelijkgesteld alsof je wel zou werken en tellen dus wel meer voor je pensioen.
Lees hier meer over de gelijkgestelde periodes.

 

De gezinssituatie speelt als volgt mee:

  • als je alleen bent of je partner heeft een eigen inkomen: je ontvangt (beiden) het percentage voor alleenstaanden, namelijk 60% van je verdiende loon (van elk werkjaar gedeeld door 45).
  • indien je partner geen of een zeer laag eigen inkomen heeft en dus geen of te weinig pensioenrechten, ontvang je (samen) het gezinstarief dat gelijk is aan 75% van het verdiende loon (van elk werkjaar gedeeld door 45).

De som van deze berekening voor elk jaar van je loopbaan geeft het bedrag van je wettelijk pensioen.