‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Onze productiviteit ligt hoog

In 25 jaar tijd is onze werkelijke productiviteit verdubbeld (zonder rekening te houden met de effecten van stijgende prijzen of inflatie, dus de ‘bruto’ productiviteit).

 

In 1980 bedroeg de productiviteit of toegevoegde waarde per werkuur ongeveer 23 euro. In 2014 is dat 46 euro. Dat betekent dat een werknemer in 2014 twee keer meer rijkdom produceert dan in 1980, en dus meer pensioenen zou moeten kunnen ‘financieren’...

De geproduceerde rijkdom evolueert sneller dan de geschatte kosten van de veroudering

 

België is een rijk land, maar lang niet alle Belgen zijn rijk. Ons probleem ligt in de verdeling van de rijkdom: de 20% rijksten hebben 61,2% van het vermogen in handen terwijl de 20% armsten slechts 0,2% van het vermogen bezitten.

 

Een rechtvaardige fiscaliteit en een alternatieve financiering van de sociale zekerheid die niet louter gebaseerd is op bijdragen uit arbeid, stelt ons in staat om de nodige financiering te vinden om de wettelijke pensioenen te betalen.

 

De middelen zijn er. Men moet de politieke keuze maken om ze aan onze sociale zekerheid en sociale bescherming te besteden.

 

Deze tabel geeft een overzicht en raming van de rijkdom die in ons land wordt geproduceerd, het bruto nationaal product, en het aandeel van de pensioenen hierin.