‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Pensioensysteem: repartitie of kapitalisatie?

Wat is nu het beste systeem, repartitie of kapitalisatie?

 

Het systeem met kapitalisatie werkte niet. Uiteindelijk waren de voornaamste begunstigden de beheerders van deze fondsen zelf. Hetgeen de werknemers spaarden, werd gebruikt om de putten te dempen in de overheidsfinanciën. En dan hebben we het nog niet gehad over de risico's die slechte investeringen met zich meebrachten.

 

Met het systeem door repartitie of verdeling komen de centen meteen ten goede aan de gepensioneerden van vandaag. Het beheer wordt verzekerd door een openbare instelling die geen aandeelhouders moet tevreden stellen, noch winst moet maken. Er is dus minder risico bij het beheer en de middelen die in de sociale zekerheid terecht komen, worden voor nagenoeg 100% herverdeeld onder de sociaal verzekerden.