‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Te lage pensioenen

In België is het niveau van de pensioenen heel laag. Zeker in vergelijking met andere landen.

Het gemiddelde pensioen van de werknemers is slechts 840 euro. Voor mannen is dat 950 euro, voor vrouwen 710 euro (telkens bruto/maand).

 

Hoe komt dat?

 

  1. Je moet een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen om een volledig pensioen te hebben

Ons pensioensysteem werd op maat ontwikkeld voor werknemers die hun hele leven voltijds werken. Het is frappant te moeten vaststellen dat heel wat werknemers niet aan een loopbaan van 45 jaar geraken. Ook niet wanneer de gelijkgestelde periodes meegeteld worden.

Aangezien vrouwen vaker werken in minder betaalde jobs/sectoren, vaker hun carrière (verplicht) onderbreken, kampen vooral vrouwen met een heel laag pensioen.

 

  1. De lonen aan het begin van je loopbaan wegen niet zwaar door

In de eerste jaren van je loopbaan verdien je doorgaans minder dan daarna. Doordat bij de berekening rekening gehouden wordt met je hele loopbaan (60% van het brutoloon gedeeld door 45) beïnvloeden deze eerste jaren sterk het eindbedrag.

 

Ook na toepassing van de herwaarderingscoëfficiënten om de evolutie van de levensduurte in 45 jaar te compenseren en dus je loon te herwaarderen naar een hedendaagse context, blijft dat zo.

 

Een berekeningsmethode waarin bijvoorbeeld de laatste 10 jaar worden gebruikt, zou doeltreffender en rechtvaardiger zijn.

 

  1. Het loonplafond

Het brutoloon waarmee rekening wordt gehouden voor de berekening van het pensioen is beperkt tot 52.974 euro per jaar. Het deel van het loon dat dit plafond overschrijdt, telt niet mee voor het pensioen. Dit gebeurt zelden bij het begin van de loopbaan, maar op het einde van de loopbaan bestaat de kans dat je dit plafond overschrijdt.