‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Vervroegd pensioen en brugpensioen

Vervroegd pensioen

In België bestaat er ook een systeem van vervroegd pensioen. Je kan dan met pensioen vooraleer je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, maar wel op voorwaarde dat je aan de loopbaanvereiste voldoet. Je moet een bepaald aantal loopbaanjaren kunnen aantonen (met minstens 104 gewerkte of gelijkgestelde dagen per jaar).

 

Werkenden, werkzoekenden en invaliden mogen met vervroegd pensioen voor zover ze genoeg loopbaanjaren hebben. SWT’ers (bruggepensioneerden) moeten tot 65 jaar wachten.

 

De leeftijd om van het vervroegd pensioen gebruik te kunnen maken, werd recent opgetrokken.

 

In 2016 is vervroegd pensioen enkel mogelijk:

  • op 62 jaar mits een loopbaan van 40 jaar
  • op 61 jaar mits een loopbaan van 41 jaar
  • op 60 jaar mits een loopbaan van 42 jaar

 

De voorwaarden zullen nog worden verstrengd tegen 2019.

 

Vanaf 2019 is vervroegd pensioen enkel mogelijk:

  • op 63 jaar mits een loopbaan van 42 jaar
  • op 61 jaar mits een loopbaan van 43 jaar
  • op 60 jaar mits een loopbaan van 44 jaar

Heb je onvoldoende jaren gewerkt, en voldoe je dus niet aan de loopbaanvoorwaarden dan kan je niet met pensioen voor je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt van 65 jaar (binnenkort 67 jaar).

 

Jaar

Leeftijd

Loopbaan

Uitzonderingen

2016

62

40 jaar

60 jaar indien 42 jaar loopbaan

61 jaar indien 41 jaar loopbaan

2017

62,5

41 jaar

60 jaar indien 43 jaar loopbaan

61 jaar indien 42 jaar loopbaan

2018

63

41 jaar

60 jaar indien 43 jaar loopbaan

61 jaar indien 42 jaar loopbaan

vanaf 2019

63

42 jaar

60 jaar indien 44 jaar loopbaan

61 jaar indien 43 jaar loopbaan

 

Brugpensioen - stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Het vroegere brugpensioen is al lang geen brug naar je pensioen meer maar een vorm van werkloosheid. Je leest er meer over in Werkloosheid