‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Het tijdskrediet met 'motief'

Werk je minstens 2 jaar in een bedrijf of organisatie, dan bestaat er de mogelijkheid om iets minder uren te werken. We spreken dan van het verminderen van je arbeidsduur. Je kan voltijds tijdskrediet nemen en dus je loopbaan volledig onderbreken, of je kan je arbeidsduur verminderen met een vijfde tot de helft. Dit kan voor een maximum van 36 tot 48 maanden, naargelang je motief.

Wat zijn de erkende motieven of redenen?

  • zorg dragen voor een kind tot 8 jaar
  • palliatieve zorgen verlenen
  • helpen bij of instaan voor de verzorging van een gezinslid of een familielid tot de 2de graad met een ernstige ziekte
  • een erkende opleiding volgen
  • zorg dragen voor een gehandicapt kind tot 21 jaar
  • helpen bij of instaan voor de zorg voor een minderjarig kind dat ernstig ziek is of een ernstig ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van je gezin

Om voltijds of halftijds tijdskrediet te kunnen nemen moet er in je sector wel een collectieve arbeidsovereenkomst (geheel van afspraken tussen werkgevers en vakbonden) bestaan die dit regelt.

De uitkeringen voor deze arbeidsduurvermindering zijn niet enorm, maar helpen wel het loonverlies op te vangen. Ze zijn forfaitair en variëren natuurlijk in functie van de arbeidsduurvermindering maar ook in functie van je anciënniteit en je leeftijd (voor halftijds) of volgens het statuut van alleenstaande of samenwonende (voor onderbrekingen met een vijfde).

De bedragen variëren van 103 euro (vermindering met een vijfde voor een samenwonende) tot 576 euro netto (volledige onderbreking voor een werknemer met meer dan 5 jaar anciënniteit).

In sommige sectoren en in Vlaamse Gewest bestaan er ook nog extra premies.

Let op!

Tijdskrediet zonder motief is ook nog mogelijk, maar dan ontvang je geen uitkering meer. Dat betekent dat je nog recht hebt op een tijdskrediet zonder motief van 12 maanden voltijds, 24 maanden halftijds of 60 maanden 1/5de tijdskrediet, maar dat je geen uitkering meer krijgt en dat die periode niet meetelt voor de berekening van je pensioen!

Meer informatie over tijdskrediet op de website van de RVA