‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Tijdskrediet eindeloopbaan - landingsbaan

Werknemers met een loopbaan van minimum 25 jaar kunnen op het einde van hun loopbaan hun arbeidsduur verminderen.

Ze moeten daarvoor minstens 60 jaar oud zijn en kunnen dan 1/2de tot 1/5de minder gaan werken tot de pensioenleeftijd. Ook zij ontvangen een uitkering die deels het loonverlies opvangt.

Deze optie staat open vanaf de leeftijd van 55 jaar voor zware beroepen of werknemers met een loopbaan van 35 jaar. Een collectieve overeenkomst in de sector is noodzakelijk. Voor de werknemers die werken  in bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden volstaat een overeenkomst op bedrijfsniveau. De leeftijd om toegang te krijgen tot deze systemen zal stelselmatig stijgen tot in 2019 de algemene voorwaarde van 60 jaar wordt bereikt. Tenzij de sociale gesprekspartners anders beslissen in een akkoord.

Meer informatie over tijdskrediet voor oudere werknemers op de website van de RVA