‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Werkloosheid

Als ik mijn job verlies?  

Ik kan terugvallen op een werkloosheidsuitkering.

Faillissementen, herstructureringen en collectief ontslag zijn schering en inslag tegenwoordig. Er zijn ook gewoon veel te weinig jobs. En als je werkloos wordt, kan het wel even duren om een nieuwe baan te vinden. Gelukkig voorziet de werkloosheidsverzekering in een bescheiden vervangingsinkomen.

Ondanks het tekort aan banen, is het toch weer de  werkloze die ze met de vinger wijzen (want zij willen zogezegd niet werken) en wordt de werkloosheidsuitkering steeds meer in vraag gesteld.

 

Als je je job verliest, laat de sociale zekerheid je niet in de steek. De Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) staat in voor de werkloosheidsuitkeringen. Zij voorzien een vervangingsinkomen (indien je voldoende dagen gewerkt hebt in een bepaalde referentieperiode).

De betaling van de werkloosheidsuitkeringen is toevertrouwd aan de vakbonden (en de hulpkas). Het zijn immers de vakbonden die het systeem van de werkloosheidsverzekering in het leven hebben geroepen en georganiseerd hebben vanaf het ontstaan van de arbeidersbeweging op het einde van de 19de eeuw.

Na de oorlog van 14-18 werden de werkloosheidskassen door de overheid gesubsidieerd. Daarna, met het Sociaal Pact van 1944, werd de werkloosheidsverzekering verplicht, maar het beheer ervan bleef grotendeels toevertrouwd aan de sociale gesprekspartners, ook al bestaat er een openbare werkloosheidskas (Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen).

De werkloosheidskassen betalen niet enkel de werkloosheidsuitkeringen aan werklozen:

  • wij betalen ook de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wanneer een werknemer niet kan werken in geval van economische of technische werkloosheid;
  • wij zorgen voor de uitbetaling van het ‘werkloosheidsgedeelte’ van de werknemers in SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, voorheen brugpensioen);
  • we betalen de inkomensgarantie-uitkering aan deeltijdse werknemers;
  • en we betalen de ontslagcompensatievergoeding, de inschakelingsvergoeding en de inschakelingsuitkering voor jongeren.