‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Armoede

Een piste die regelmatig op de politieke onderhandelingstafel komt te liggen, is het idee om de uitkeringen in de tijd te beperken. In dat geval zouden werkzoekenden nog uitsluitend aangewezen zijn op hulp van vrienden of familie, of ze zouden beroep moeten doen op het OCMW. Een situatie waarin wie momenteel uitgesloten wordt van de werkloosheid(sverzekering) ook terechtkomt. Met een verhoogd risico op armoede...

 

Wie het met een werkloosheidsuitkering moet doen, is onderworpen aan strenge controles op zijn/haar zoekgedrag naar werk. Wordt er geoordeeld dat je te weinig inspanningen zou doen, dan kan je uitkering (tijdelijk) worden stopgezet. Werklozen worden dus volop gecontroleerd op hun zoekgedrag en als je lang werkloos blijft, wordt je daarvoor bestraft met een uitkering waarvan je amper kan rondkomen. Alsof het jouw schuld is dat er te weinig jobs zijn.