‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Feit of fictie

Werkloosheid is een thema waarover veel gekleurde vooroordelen de ronde doen. Wat zijn de feiten? Wat is fictie?

 

"Werklozen hangen in een hangmat. Ze worden nooit gecontroleerd."

Fout!

Werkzoekenden worden vaak en op verschillende manieren gecontroleerd controles om na te gaan of ze wel actief op zoek zijn naar werk. Sinds een tiental jaar is het aantal controles en sancties exponentieel toegenomen. In 2014 sanctioneerde de RVA (waarschuwingen niet meegeteld) 98.210 werklozen.

Naast de controles op beschikbaarheid houdt de RVA ook de sociale zekerheidsgegevens in het oog om fraude of valse verklaringen te detecteren.

RVA-cijfermateriaal
 

"Er is werk, maar je moet wel willen zoeken. Elk jaar zijn er 70.000 werkaanbiedingen die niet worden ingevuld."

Fout!

Deze 70.000 werkaanbiedingen stemmen meestal overeen met gekwalificeerde functies waarvoor er een gebrek aan opgeleide werknemers bestaat. Maar zelfs in de veronderstelling dat deze functies allemaal worden ingevuld, zouden er nog 564.000 van de 634.000 werklozen overblijven, waarvan 459.000 oudere werklozen of SWT’ers die in feite geen kans maken om nog opnieuw aangeworven te worden.

 

"Verlaag de werkloosheidsuitkeringen of beperk ze in de tijd en verplicht zo werklozen om in actie te schieten."

Fout!

Er worden gewoonweg onvoldoende jobs gecreëerd voor de 600.000 werkzoekenden met een uitkering (om nog maar te zwijgen over de werkzoekenden die geen uitkering (meer) ontvangen).

Bovendien worden werklozen streng gecontroleerd en gesanctioneerd. Zie hierboven.