‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Geen beperking in de tijd

In België is de werkloosheidsuitkering niet beperkt in de tijd. Maar de uitkering is verre van genereus. Daarentegen is de inschakelingsuitkering van jongeren wel beperkt met een maximum van 3 jaar. In bepaalde gevallen kan deze periode wel verlengd worden.  

Bovendien moeten werklozen het bewijs leveren dat ze actief op zoek zijn naar werk. Wie niet voldoet aan de criteria kan zelfs uitgesloten worden.  Werkzoekenden worden bijgevolg door de RVA heel regelmatig gecontroleerd op hun ‘zoekgedrag’.

Degressiviteit

Een systeem van degressiviteit zegt dat hoe langer je werkloos bent, hoe lager je uitkering zal zijn. Na een bepaalde periode, die afhankelijk is van je beroepsverleden, zal je uitkering nog maar een minimaal forfait bedragen.