‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

SWT is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, dus het vroeger brugpensioen zoals hierboven omschreven.  

Werklozen in dit stelsel (SWT’ers) beschikken over een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.

In principe zou een werknemer in SWT vervangen moeten worden door een jonge werkloze... Maar er zijn nog andere argumenten die pleiten voor de toepassing van SWT. Vaak gaat het om werknemers met een loopbaan van meer dan 20 jaar in een bedrijf wat ervoor zorgt dat de werknemer nog bitter weinig kans maakt om een andere job te vinden. En niet zelden krijgen deze oudere werknemers te horen dat ze gewoonweg te oud zijn om nog in dienst te worden genomen. Hen ontslaan zonder een toeslag zou heel onrechtvaardig zijn en dwingt hen bovendien regelrecht in de armoede.

Om een dergelijke situatie te vermijden, hebben de sociale gesprekspartners de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) 17 ondertekend. Daarin wordt aangegeven dat, naast de werkloosheidsuitkering, de werkgever een toeslag betaalt om het inkomensverlies deels te compenseren.

In verschillende sectoren en bedrijven werden cao's gesloten voor specifieke situaties zoals werknemers die een zwaar beroep uitoefenen, werknemers met fysieke problemen of met een zeer lange loopbaan,...

Maar sinds het Generatiepact staat het brugpensioen steeds meer onder druk. Het oorspronkelijk idee om oudere werknemers door jongeren te vervangen, werd achterwege gelaten. “Iedereen moet langer werken”, klinkt het. Daarbij wordt ‘vergeten’ dat jongeren minder kansen hebben op een job wanneer ouderen langer aan de slag blijven, en dat ‘langer werken’ en ‘lange loopbanen’ enkel kunnen wanneer je vroeg aan je loopbaan kan beginnen én het ook nog eens lang kan volhouden. Niet elk beroep heeft dezelfde arbeidsintensiteit en sommige functies wegen nu eenmaal letterlijk en figuurlijk zwaarder door dan andere.

Resultaat: zowel de leeftijdsvoorwaarden als de loopbaanvoorwaarden voor SWT werden systematisch opgetrokken. Bovendien moeten heel wat werknemers in SWT beschikbaar blijven (actief of passief) voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat ze begeleid worden, maar ook dat ze mee moeten werken aan de begeleiding, eventueel (zelf actief) inspanningen moeten doen om een nieuwe job te vinden en dat ze hierop gecontroleerd worden.