‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Strafmaatregelen

Sinds 2014 heeft de regering-Michel een aantal maatregelen genomen die het stelsel van de sociale zekerheid verzwakken en die onze sociale bescherming aantasten. Met dit beleid wordt het principe van sociale verzekering in vraag gesteld.

Deze beweging werd echter al ingezet onder de vorige regering die bijvoorbeeld de versnelde daling van de werkloosheidsuitkeringen (degressiviteit) en de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen had uitgewerkt.

Maar de huidige regering pakt nu alle aspecten aan: het bedrag van de uitkering wordt verminderd, de voorwaarden om er toegang toe te krijgen worden verstrengd en de plichten van de werkloze worden fors uitgebreid.

Voorbeelden

  • indexsprong voor alle sociale uitkeringen, ook de laagste
  • afschaffen van de anciënniteitstoeslag voor (nieuwe) oudere werklozen
  • vermindering van de tijdelijke werkloosheidsuitkering
  • beperking van de vrijstelling voor mantelzorgers
  • minder voordelige berekening van het gewaarborgd inkomen voor onvrijwillig deeltijdse werknemers en een vermindering met de helft van de uitkering vanaf 2018
  • versterking van de administratieve sancties
  • geen recht op een inschakelingsuitkering meer voor jongeren die hun studies na hun 24ste beëindigen en jongeren die zonder diploma hun studies voor hun 21ste stopzetten
  • in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT:
  • strengere toegangsvoorwaarden
  • aangepaste beschikbaarheid tot de leeftijd van 65 jaar