‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Toegangsvoorwaarden

Om een werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen, moet je een bepaald aantal dagen gewerkt hebben tijdens een gegeven referentieperiode.

De duur van deze periode varieert in functie van je leeftijd. Ben je bijvoorbeeld jonger dan 36 jaar, dan moet je minimum 312 dagen gewerkt hebben op een periode van 21 maanden.

Voor schoolverlaters die nog niet aan het aantal vereiste werkdagen komen, bestaat er een specifiek systeem. Ze moeten eerst een beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen waarbij ze gecontroleerd worden op hun inspanningen om werk te zoeken. In deze periode ontvangen zij geen uitkering. Indien de evaluatie positief is, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden (leeftijd, diploma,...) een zogenaamde inschakelingsuitkering ontvangen. Deze voorwaarden werden de voorbije jaren zwaar verstrengd, waardoor duizenden jongeren zonder inkomen werden gezet.