‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

De financiering

De financiering van de sociale zekerheid steunt op drie pijlers.

  1. De sociale bijdragen betaald door de loontrekkenden (13,07% van het brutoloon wordt afgehouden) en de sociale bijdragen betaald door de werkgevers (momenteel 30% maar teruggebracht naar 25% vanaf 2018). Ze worden geïnd door de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). Dit is de voornaamste bron van financiering voor de sociale zekerheid.
  2. De rechtstreekse financiering door de overheid
  3. De ‘alternatieve’ financiering dient als compensatie voor bepaalde uitgaven buiten de basisopdrachten van de sociale zekerheid om. Deze alternatieve financiering wordt voornamelijk afgehouden van de inkomsten uit btw en accijnzen op tabak.

 

 

 

Al deze inkomsten worden verdeeld in functie van de schommelende behoeften van de sociale zekerheid op het vlak van pensioenen, gezondheidszorg, werkloosheid, arbeidsongevallen en beroepsziektes.