‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

De sociale uitgaven van de overheid

Sociale uitgaven vormen een belangrijke post in de ‘boekhouding’ van de overheid. Het gaat dan ook om alle sociale uitgaven: alle dokterskosten die terugbetaald worden, alle pensioenen en vervangingsinkomens, de kinderbijslag,... Kortom, de volledige pot van sociale bescherming. Sommigen – en dat zijn de criticasters van de sociale zekerheid - zien dat als een verliespost, anderen – en dat zijn ondermeer diegenen die er ooit beroep op moeten doen - als winst…