‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

En de zelfstandigen?

Zelfstandigen dragen bij aan een afzonderlijk systeem dat door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van Zelfstandigen (RSVZ) wordt beheerd.

Voor zelfstandigen bestaan er slechts 3 tarieven én de bijdragen zijn geplafonneerd.

  • een basisbijdrage van 720 euro per kwartaal voor een inkomen tot 13.010 euro
  • en een oplopende bijdrage tot 4.083 euro per kwartaal voor een inkomen tot 82.795 euro
  • 0% bijdragen voor een inkomen boven 82.795 euro

Dit systeem is dus anti-solidair: hoe meer zelfstandigen verdienen, hoe minder ze bijdragen.

De laagste inkomens dragen in verhouding dus meer bij dan de hoogste inkomens en moeten minimaal 659 euro per kwartaal betalen, wat er ook gebeurt.

Zelfstandigen dragen in verhouding minder bij tot de financiering van de sociale zekerheid dan  loontrekkenden. Hoe meer ze verdienen, hoe minder ze bijdragen tot de financiering.