‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Waarom een 'alternatieve' financiering?

De ‘alternatieve financiering’ is nodig omwille van verschillende redenen.

  • de overheid draagt steeds minder rechtstreeks bij
  • het takenpakket van de sociale zekerheid is mettertijd uitgebreid
  • het budget van de sociale zekerheid wordt regelmatig gebruikt om het tewerkstellingsbeleid te financieren waarbij werkgevers steeds minder sociale bijdragen betalen.
  • om de ‘loonkosten’ te doen dalen, kunnen werkgevers steeds meer beroep doen op loonvoordelen zoals bedrijfswagens, maaltijdcheques, gsm’s,… die deel uitmaken van het loonpakket maar waarop ze geen sociale bijdragen betalen