‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Een noodzakelijk instrument voor herverdeling

De armoedegrens voor een alleenstaande ligt op 1.085 euro per maand en voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen op 2.279 euro per maand. In België ontvangt 15,5% van de inwoners een inkomen onder de armoedegrens. Zonder de sociale zekerheid zou dat 27,5% zijn!

Veel mensen zijn genoodzaakt om op een gegeven ogenblik - en voor korte of langere tijd - hoofdzakelijk of uitsluitend van een sociale uitkering te leven of hebben een aanvullend inkomen nodig uit de sociale zekerheid om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

  • Pensioenen: 1,6 miljoen mensen ontvangen een pensioen als loontrekkende werknemer.
  • Werkloosheid: 673.000 personen, werklozen of werklozen met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerden), ontvangen een werkloosheidsvergoeding.

Bijkomend ontvangen 323.000 werknemers een uitkering van de RVA (deeltijdse werknemers, tijdelijke werklozen,…). Zo’n 272.000 mensen ontvangen een RVA-uitkering in het kader van tijdskrediet.

Bovendien ontvangen ongeveer 758.000 mensen sociale bijstand (bijv. via OCMW) buiten de sociale verzekering. Dat aantal blijft de laatste jaren stijgen.