‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Een sociale verzekering

De sociale zekerheid ontstond uit een sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers die beslisten om een gedeelte van het loon opzij te zetten om zich te verzekeren tegen de talrijke gezondheidsrisico’s en sociale risico's van het beroepsleven. Het achterliggend idee van de werkgevers? Een werknemer in goede gezondheid die in correcte omstandigheden leeft, zal zijn werk beter doen. Het achterliggend idee van de werknemers? Zich beschermen tegen tegenslag in het leven.

 

In ruil voor een bescheiden bijdrage garandeert de sociale zekerheid ieder van ons een vervangingsinkomen of een aanvullend inkomen indien je gedwongen wordt om (tijdelijk) te stoppen met werken of wanneer je jouw job verliest.

 

Deze garantie strekt zich in de gezondheidszorg ook uit naar begunstigden die nog geen bijdrage hebben kunnen leveren. Dat maakt het systeem zo sociaal: iedereen geniet van dezelfde bescherming, ongeacht het bedrag van de eigen bijdrage.