‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Een solidaire verzekering

De sociale zekerheid is een solidaire verzekering omdat de loontrekkende werknemers allemaal bijdragen aan de financiering ervan. De bijdragen worden in een gemeenschappelijke pot verzameld, die bedoeld is om alle personen te helpen die er op een bepaald ogenblik nood aan hebben.

 

Zo wordt de solidariteit georganiseerd tussen iedereen: werkenden, niet-werkenden, gezonde en zieke mensen, gepensioneerden, mensen met en mensen zonder kinderen, …

 

Er is ook solidariteit tussen de hoge en de lage inkomens. De bijdragen zijn een percentage van het loon, ongeacht de hoogte van dat loon. Wie meer verdient, draagt dus ook meer bij. En er is geen plafond. De vervangingsinkomens worden dan weer berekend op basis van een begrensd of geplafonneerd inkomen: wie een erg hoog salaris krijgt, zal een beperkt vervangingsinkomen ontvangen.