‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Een verplichte verzekering

De afhoudingen van de bijdragen gebeuren op het inkomen van elke loontrekkende werknemer. Elke werknemer is dus verzekerd. Noch de werkgever, noch de werknemer kan hier een keuze in maken.