‘t Is geen loterij... Iedereen wint erbij!

Het grote verschil

De hoogste uitkeringen beschermen wel tegen armoede maar de laagste, de minima, liggen daarentegen nagenoeg allemaal onder de armoededrempel.

Dat geldt voor alleenstaanden, maar ook voor een gezin met twee kinderen zoals blijkt uit deze twee grafieken.